Har Statens strålevern mistet all troverdighet?! Er det derfor de skifter navn?

Statens Strålevern bytter navn!

Statens Strålevern bytter navn

Dette ble annonsert nå rett før jul på deres hjemmesider 18.desember 2018 og de hadde ikke engang deres nye logo klar…

Det kan virke som noen ansvarlige ønsker å pulverisere ansvaret for all den skadelige- og unødvendige strålingen som vi påføres daglig. Hvor det hele og fulle ansvaret ligger hos Statens strålevern dvs. Staten.

Statens strålevern tillater de høyeste stråverdiene verden!

Statens strålevern tillater altså 100 ganger mer enn Russland, Kina, Litauen og en drøss med andre land…

aidon målereI dag er det tusenvis av mennesker som blir syke av stråling fra de nye smartmålerne og enda flere av unødvendig stråling fra WiFi i barnehager og skoler.

Se gjerne

Kritisk helseblikk på skolen!

Det er ingen tvil Staten har ansvaret for at tusenvis av mennesker blir syke av denne stråleorgien som Statens strålevern tillater å påføre oss.

Det kommer til å komme milliardsøksmål mot denne slappe og lite restriktive holdningen til helseskadelige-mikrobølger som Staten har tillatt å påføre oss.

Er det mulig at Erling Grimstad, tidligere økokrimsjef og førstestatsadvokat knuste Statens strålevern sin troverdighet totalt? Grimstad påpekte de høye verdiene og at Statens strålevern støtter sine tillatte verdier på et ukjent organ med mulige næringslivs interesser.Erling Grimstad2

Se mer på https://stoppsmartmaalerne.no/nyheter/

I slike sammenhenger er det ofte nyttig å skifte navn slik som i samfunnet ellers. Statoil har også byttet ut navnet sitt, mulig det er vanskelig å bruke navnet Stat i en stadig mer grenseløs verden med klimafokus. Det nye navnet til Statoil har nå blitt det intetsigende navnet Equinor. Hvor oljeproduksjon og noe annet skal forbindes med likeverd…

Med det enkle og klare navnet Statens strålevern var det jo ingen tvil om hvor erstatningsansvaret skulle sendes…

Det å kalle seg Statens Strålevern må jo ha vært et feilgrep, for i dag er det jo ikke noe tvil om hvor ansvaret ligger hen. Det er jo Staten som har tillatt verdens høyeste stråleverdier og folk har fått kreft og utallige andre diagnoser på grunn av alle denne ukontrollerte strålingen rundt oss. Dette gjelder ikke bare bare WiFi og annen trådløs teknologi, men også høyspentledninger, dårlig elektriske installasjoner og  apparater.

Med det nye navnet til Statens Strålevern, Direktoratet for stråling og atomsikkerhet, er det lite som tyder på at de har et ansvar.  Nå kan det nærmest se ut til at de kun er en serviceinstitusjon uten den helt største betydningen, for hvor ofte er det atomulykker i Norge?

Altså det nye navnet er :

Direktoratet for stråling og atomsikkerhet

De som også ønsker en ny logo, må nok vente noen dager til…

Det her står på deres sider:

Vi er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerheit, all bruk av stråling, for naturleg stråling og for radioaktiv forurensing i miljøet.

Noe jeg er i sterkt tvil om…

Hvis de er like dårlig på atomsikkerhet som på vanlig stråling, noe som det er stor sannsynlighet for, hadde nok det beste vært å startet helt på nytt. Altså revet alt sammen, revet Statens strålevern og bygget noe helt NYTT.

Noe sterkt, med helt nye folk og med helt nye øyne med framtiden i sikte.

Ikke bare bytte navn, det hjelper jo ingenting…

 

O-E


Odd-Erik Helgesen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s