Aggresjon fremprovosert av WiFi!?

Trist jenteUndertegnede sitter i Utvalget for Oppvekst og Opplæring i Tønsberg kommune. Derfor har undertegnede god innsikt i Tønsberg skolene og den enorme økning av psykisk uhelse blant barn og unge.

Spesielt har økningen vært skyhøy når det gjelder barn som må ha en oppfølging av en lærer/assistent kontinuerlig hele uken igjennom. Dette har medført enorme kostnader for kommunen de siste årene.

Det må fortelles at denne psykiske uhelsen ikke er noe spesielt Tønsberg fenomen, men også gjelder skoler i hele Norge.

Allikvel hvorfor er det sånn?

Barrie 5Tidligere mikrobølge ekspert for The Royal Navy og British Secret Service, Barrie Trower, forteller nå om hva han har jobbet med når han var i det militæret.

Når det gjaldt mikrobølgevåpen var det en liste med pulsfrekvenser som kunne lage 50 forskjellige slags lidelser.  For eksempel tretthet, depresjon og psykiske lidelser, men også aggresjon som kunne vare i opptil 6 uker. I tillegg kunne denne strålingen senke tankeprosessen slik at man nærmest fikk en form for dysleksi (kanskje også autisme?!).

Når han som pensjonert fikk vite at denne samme trådløse teknologien skulle benyttes i skoler tok han bladet fra munnen og reiser nå rundt  forteller om sine bekymringer for barn og unge, og spesielt dette med barnløshet.

Denne strålingen er spesielt farlig for disse mikrobølgene sniker seg inn i kroppen uten at immunforsvaret reagerer forklarer Trower.

Dette med at strålingen påvirker humøret og at man kan bli svært sint har jeg erfart og  observert tidligere på egen og andres kropp.

Oftere virker det å være ungdommer som er mest utsatt for dette med aggresjon og sinne, mulig dette har med alle utfordringene/stresset rundt puberteten å gjøre og samtidig at mange nå i våre dager har blitt avhengig av mobiltelefonene som stråler WiFi og annen mobilstråling hele døgnet. Strålingen fra WiFi og mobil kan virke å stresse oss til å bli mindre empatiske mennesker.

Vet ikke helt, men for meg så virker det som folk i Norge i dag har mindre medfølelse med hverandre enn tidligere, mulig det har noe med dette å gjøre også…

Elektro stress forsideUansett er det allmenn kjent at stress generelt gir mindre empati, og samtidig er det også kjent at de menneskene som tar det litt roligere er det mye hyggeligere å være samme med.

Undertegnede har nå skrevet en bok om denne elektrostressen som kan gjøre oss syke og mindre empatiske.

Hvorfor blir vi pålagt å ha en Smartmåler i hjemmet vårt som stråler 3-4 ganger en mobiltelefon kontinuerlig hele døgnet?

Boken gir et godt innblikk i undertegnede sin kamp mot unødvendig stråling i våre omgivelser, men gir også nyttig informasjon måling og skjerming, og mye annet.

Prisen er kr. 300,- frakt kommer i tillegg på kr. 50,- (Kan avtales å hentes i Tønsberg område). 300 sider lettfattelig lesning med over hundre tilhørende bilder.

Bestill gjerne her eller se mer på BulloForlag

 

Odd-Erik Helgesen

På disse linkene kan du lese og se mer om Barrie Trower og  Barrie Trower 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s