Mikrobølger er også en miljøgift!

 

Det å sende ut mikrobølger i alle variasjoner og ikke tro at det er en miljøgift er helt utrolig.

ALLE vet jo hva som skjer med mat som blir plassert i en mikrobølgeovn…

Det er en fortvilet situasjon for oss som forstår hvilke konsekvenser dette kan få for insekter, fugler, barn og andre voksne.

Bioinitativet 2012

Les mye av forskningen på området HER

Nei til 5G2Nå ønsker myndighetene og mobilbransjen å innføre et langt “bedre” nett som skal gjøre det mulig å laste ned en spillefilm til din mobil på 1 sekund.

Dette er virkelig “fantastisk”. Dette gjør det i tillegg enda enklere å overvåke oss på alle måter.

Dette nye mobilnettet er blitt kalt 5G og gjør det nærmest umulig å unnslippe unødvendig stråling.

Mange mennesker som allerede i dag er rammet av ElektroStress vil få det enda vanskeligere å finne seg et godt egnet sted å bo. Myndighetene og politikerne følger ikke med i timene og blir beroliget av lobbyister om at alle plagene og sykdommene som tusenvis av folk nå forteller om kun er innbilning.

Lobbyister som fremmer store selskaper sine saker inn mot politikere og myndigheter burde egentlig vært ulovlige og rent straffbart. Dette fordi denne måten å drive manipulering på er konkurransevridende og rammer fri konkurranse slik at de små selskapene ikke har mulighet til å konkurrere på lik linje. Men også fordi det blir alt for store penger involvert slik at grådigheten slår helt og holdent ut pålitelighet og moral i alle sammenhenger, og er derfor roten til korrupsjon.

Mobilnett, WiFi og alle de andre forskjellige elektriske feltene rundt oss i det daglige gir oss ElektroStress.

Dette stresset gir oss dårligere immunforsvar og vi blir lettere rammet av forskjellige sykdommer og plager. Noe som kan være lett å se i sammenhengen når man ser på det høye sykefraværet blant de ansatte i kommunene og staten.

Lasse Hansen KS
Lasse Hansen. Foto: KS.no

I fjor på Arendals uka snakket jeg med adm. direktør Lasse Hansen i KS(kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) som også hadde hatt sine mistanker til dette når han satt i stillingen som Rådmann i Fredrikstad. Han sine bekymringer den gangen stammet fra at det var en overhyppighet for kreft i en av administrasjonsbygningene til kommunen.

Som jeg har skrevet om en del ganger tidligere, kan man selv måle denne strålingen med egne apparater som jeg også forklarte Lasse Hansen den gangen jeg traff ham i Arendal.

Alle kommuner burde ha egne HR konsulenter som var utdannet innen denne stråleproblematikken slik at sykefraværet kunne reduseres betraktelig. I tillegg ville denne innsikten gi bedre muligheter for skjerming av barn og unge i barnehager og skoler slik at deres helse kan bli forskånet mot ElektroStress.

Måleapparater

Denne målingen gjør det svært lett å forstå sammenhengene med sykdommer og plager.

Måling av hjem eller arbeidsplass

Elektrostress forside2I en slik sammenheng er det fortvilet å få tvangsinstallert en smartmåler som stråler svært kraftig. Alt sånt spiller inn når man ønsker å være så frisk som mulig.

Ønsker i denne sammenheng at enda flere kjøper boken min. Den er svært informativ og visuell. Der finnes det over hundre bilder som forteller mer enn tusenvis av ord.

Boken kan kjøpes ved å ta kontakt med Post@Bulloforlag.no, Grete Nina Aske på tlf: 330 62277 eller SMS på 99 35 44 27. Pris 300 kr.

Kan også nå kjøpes på bokhandel på nett, Nordli i Tønsberg eller lånes på biblioteket.

 


 

Odd-Erik B

 

Odd-Erik Helgesen

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s