Faktisk.no stoler på Lars Klæbo og Telenor sine uttalelser om 5G!

klæbo
Lars Klæbo

I 2012 snakket jeg med Lars Klæbo fra Statens Strålevern på telefonen angående noen strømledninger som hang alt for nærme mitt hus. De gav et magnetfelt på 2400 nanoTesla inne på mitt soverom inne i min egen bolig. Dette kunne lett måles med apparater.

I Tønsberg kommune er det en tiltaksgrense på 400 nanoTesla i skoler og barnehager. Dette fordi Statens Strålevern selv forholder seg til forskning som viser at det er en overhyppighet for leukemi blant barn ved magnetfelt over 400 nanoTesla.

Liabakken hus

Inne i mitt hus var det altså 6 ganger så høye verdier hele tiden.  Dette fortalte jeg til Lars Klæbo, men han sa allikevel  at det ikke var så farlig. Disse tiltaksgrensene gjaldt bare nye hus, skoler og barnehager. Hvis jeg ønsket å gå til sak mot Skagerak Energi så ville han være sakkyndig på deres side. Det var da jeg virkelig forsto at jeg var ille ute.

Hjortland
Odd Magne Hjortland fra EMF Consult

Omtrent alle hadde blitt syke før meg av en eller annen mystisk sykdom i dette huset. Til og med den tidligere eieren. Da jeg selv ble syk forsto jeg den enkle sammenhengen. Ingen tvil om at disse høye verdien kunne gjøre oss syke. Samtidig med dette forsto jeg at det var mye stråling rundt oss i samfunnet ellers. Det kunne være smartmålere, mobiler, høyspent ledninger, bluetooth, Wifi og mye annet. Alle slike strålings kilder som Statens Strålevern skulle passe på for oss, skal stråle så lavt som mulig, isteden for omvendt.

EMF Consult og deres apparater kunne måle dette uten noe problemer, og jeg fikk i tillegg en egen rapport på hvor ille dette egentlig var.

Når Faktisk.no støtter mye av sin konklusjon om 5G på Lars Klæbo fra Statens Strålevern og Stein Erik Paulsen fra Telenor skjønner man at faktisk.no ikke har satt seg inn i utfordringene. Trodde det var hele poenget med faktisk.no?

Det er altså ingen grunn til å friskmelde 5G , fortsatt all grunn til bekymring!

Har lite til overs for denne Klæbo fra Statens Strålevern som farer med direkte løgn når det gjelder stråling.

Barkåker kommune

Dette er et eksempel på hva Statens Strålevern tillater av bygging rundt høyspentledninger i Tønsberg. I disse områdene, så nærme magnetfeltet, er det store  forekomster av kreft. Det har jeg fra sikre kilder.

Sånn skal det bare ikke være!

Se faktisk.no sin påstand om at 5G ikke er helseskadelig!

Det må påpekes at Statens Strålevern har byttet navn til Direktorat for Strålevern og atomsikkerhet(DSA). For alles beste burde de bytte hele staben og begynt det hele på nytt.

Man kan ikke bygge så viktige institusjoner på rein skjær løgn og bedrag.  Folkets sikkerhet og trygghet må komme aller først, så næringsinteresser.

 

Odd-Erik B

 

 

Odd-Erik Helgesen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s