Søker Universitetet i Sørøst-Norge om å godkjenne ElektroStress som en master-oppgave!

B11Undertegnede søker om å få sin oppgave om elektrostress godkjent som en master-oppgave ved Universitetet i Sørøst Norge. Dette på tross av alle mulige mangler ved vedtatte metoder, frister og selve fremleggingen.

Det vil si at jeg ønsker at boken som jeg har skrevet, og som er nylig utgitt, med nettopp navnet ElektroStress blir godkjent som en master-oppgave, derfor at oppgaven nærmest hadde vært nærmest umulig  å gjennomføre på et annet sett. Dette fordi denne oppgaven dreier seg om forståelse.

Hvor og hvordan får man egentlig forståelse?

 

B13
Universitetet i Sørøst -Norge

Jeg er villig til å forsvare min master-oppgave når som helst og ved hvilket som helst universitet! Ser allikevel med blide øyne å bli møtt med forståelse fra det universitet (tidligere høyskole) som jeg har studert ved i mange år nå.

Undertegnede bærer ingen nag til noen institusjoner eller personer tross mye unødvendig motstand på min vei.

 

Problemstillingen var tidligere hvorfor denne mangelen for forståelse for fenomenet el-følsomhet(elektrostress)?

Problemstillingen ble så endret til: Hvordan skape forståelse for fenomenet elektrostress?

Les noe av min søknad her:

Det er slik at jeg blir syk i nærheten av for mye elektromagnetisk stråling fra WiFi, datamaskiner, mobiler og annet elektrisk som ikke er godt nok skjermet eller jordet. Dette har vært en kjempeutfordring mens jeg har vært student hos dere. Tross at jeg har fremmet mine bekymringer og fremsatt krav om forskjellig tilrettelegging har intet funnet sted.  Flere ganger har mine innsigelser og krav nærmest blitt gjemt og glemt.

For undertegnede har dette vært nok en belastning. Det å oppleve seg oversett og nærmest fratatt sine rettigheter til å studere på Universitet i Sørøst-Norge, virker bare å være et ledd i marginalisering av folk som har ulike handikap, slik som mitt.

Legeattest november 2012

På bakgrunn av dette har jeg måtte gjøre mine studier hjemmefra i omgivelser som er skjermet fra elektromagnetiske felt. Fra tidligere har undertegnede tatt Eksamen filosofikum (Universitetet i Oslo).

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har undertegnede fullført en Bachelor i sosiologi, studie i Internasjonal forståelse og samarbeid, og Historie års studium. Nå i dag holder jeg på med Tverrfaglig master i samfunnsvitenskap og har fullført 60 studiepoeng så langt.

 

Studier hos USN

Til sammen har undertegnede nå 315 studiepoeng på universitetsnivå.

Undertegnede mangler kun å få en godkjent skisse og en fullført master-oppgave for å få mine studier på USN godkjent som en mastergrad.

Denne master-oppgaven startet jeg på høsten 2014, og leverte skisse våren 2015. Alt dette mens jeg fulgte normert tid for masterstudiet. Noe større unntak fra studiene ble det da noen av forelesningene foregikk på datalab hvor undertegnede fikk store utfordringer i forhold til høye elektromagnetiske felt. Noen av disse timene på datalab var obligatoriske, men på grunn av mine utfordringer fikk jeg fritak fra flere timer, og ble henvist til hjemme-studier og å hente inn hjelp fra medstudenter.

Etter mye egne tilpasninger og hjemme-studier klarte jeg allikevel å gjennomføre studier tross mitt handikap.

Odd-Erik syk av strøm

Men så stoppet det opp våren 2015, tre dager før fremføring av min skisse til master-oppgave, fikk jeg beskjed om at min oppgave ikke kunne fremføres. Det synes jeg var noe underlig og trist, men ikke helt overraskende. På min vei og spesielt etter at jeg offentlig sto frem med mine utfordringer i 2013, har jeg nærmest blitt mobbet, forsøkt utestengt, latterliggjort og ignorert i mange tilfeller.

Se hele skissen her: Oppgaveskisse O-E.Helgesen

 

Siden jeg ikke ble møtt med forståelse på universitetet synes jeg å være fristilt fra universitetets metoder og fremstillinger, Samtidig også deres begrensninger og tidsfrister.

Målet med min master-oppgave ble nå å få forståelse for fenomenet elektrostress. Dette blant folk i alle lag av befolkningen.

Det ble benyttet media, politisk arbeid, ny kunnskap i form av bøker og annet måtte tilegnes i bøtter og spann, medlemskap i foreninger, folkemøter, demonstrasjoner, egen forskning og mye annet.Elektrostress forside2

Alt dette førte til en bok som ble kalt ElektroStress. Denne boken tar for seg metodene, analysene og alle resultatene så langt.

Det unike med denne boken er at den i seg selv skaper forståelse for fenomenet elektrostress. Den er lettlest og inneholder en mengde bilder av personer, bygninger, hendelser og annet. Det gjør at boken lettere skaper forståelse hos flere, også hos de som i det vanlige ikke leser noe særlig bøker.

Et høydepunkt som er nevnt i boken var når den dyktige sosiologen Nils Christie(1928-2015) ønsket å treffe undertegnede på Kaffistova i Oslo for å diskutere fenomenet elektrostress. Han selv hadde nylig fått operert inn en pacemaker, men likevel møtte han min problemstilling med stor interesse.

B1a
Terje Olsen(MDG) fremmet saken om å redusere unødvendig stråling i Tønsberg Bystyre 2017 

Et annet høydepunkt var når undertegnede fikk bystyret i Tønsberg kommune til å stemme enstemmig for vedtaket om at det nye datautstyret og det trådløse nettverket som skulle kjøpes inn, skulle stråle så lavt som hensiktsmessig mulig.

Etter å ha sittet i Utvalget for Oppvekst og Opplæring siden 2015 fikk jeg nå endelig forståelse i eget utvalg, og så i hele bystyret desember 2017.Nrk og stråling

Det å komme på NRK-nyhetene flere ganger har også vært en bekreftelse på at mange flere nå begynner å få en forståelse for fenomenet elektrostress og strålingen som er rundt oss i det daglige.

 

I og med mine innskrenkede muligheter på Universitet Sørøst-Norge i forhold til tilpasset studieplass, generell uvillighet, frister og tydelige habilitetsutfordringer bør denne søknaden om at boken ElektroStress gjøres til min masteroppgave sees i lys av dette.

Denne master oppgaven på tross av alle former og krav som stilles til en slik oppgave og derfor må møtes med forståelse.

Med dette søker undertegnede om at denne ganske annerledes samfunnsvitenskapelige master-oppgaven allikevel aksepteres og vurderes på tross alle frister og annet som kunne ligge til grunn for avslag.

Søknaden, vedlegg og boken ElektroStress er levert/sendt til Rektor Petter Aasen og Seniorkonsulent Guro Kristine Gjein Olborg, begge ved Universitet ved Sørøst-Norge.

Se hele søknaden til Universitet i Sørøst-Norge inklusiv habilitet-utfordringene her: Søknad til Universitetet i Sørøst-Norge Mai 2019

 

Odd-Erik B

Odd-Erik Helgesen

Master student ved Universitetet i Sørøst-Norge

 

PS! Ytterligere vedlegg.

Tilpasset studierom

Tap av studieplass!

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken har blitt utgitt på eget forlag, og er tilgjengelig hos alle bokhandlere, i hvert fall på bestilling, men kan også lånes biblioteker i hele Norge.

 

 

 

Les boken for svarene, boken kan kjøpes i bokhandelen og på nett, og lånes på bibliotekene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s