Dette er Barkåker i Tønsberg kommune!

Hvordan kan vi stole på Skagerak Energi, Tønsberg kommune og Statens strålevern(DSA)?

Når jeg vokste opp på 1960/70 tallet var det alminnelig kunnskap at man ikke skulle bo for nærme høyspentledninger, helst burde man bo lengre enn 200/300 meter da det ellers ville være store muligheter for kreft.

I dag blir denne forståelsen og kunnskapen nærmest neglisjert totalt.

Hvordan har det blitt sånn?

IMG_6752
Grete Nina leverte ut magasinet til Norges Miljøvernforbundet på Barkåker

Her på Barkåker i Tønsberg er dette blitt svært så ille. Fra sikre kilder på Vestfold Sentralsykehus og ellers godt plassert i kommunen har jeg fått vite at det er en overhyppighet for kreft i disse boligene som er så nær disse høyspentledningene.  Det er ingen tvil om sammenhengene ble jeg fortalt av kilden, og ble på det sterkeste oppfordret til å stå på tøft videre i kampen.

Tidligere har undertegnede vært i kontakt med kommuneoverlege Sigmund Skei og kommunal direktør for helse og omsorg Tove Hovland i Tønsberg kommune som da ikke ønsket å ta bekymringene om strålingen i barnehager og skole noe særlig alvorlig, heller ikke annen stråling ellers, men henviste til Statens strålevern(DSA) selv om de hadde sine egne private meninger som de sa. Les mer om dette i boken ElektroStress.

Odd-Erik NRK
NRK Vestfold 27.januar 2016

CoverNorges Miljøvernforbund har tatt stråling fra elektromagnetisme alvorlig i nærmere 20 år.

 

Og 2008 gav de ut et helt magasin som handlet nettopp om denne store miljøtrusselen som vi står ovenfor. Nå i august 2019 gav de ut det samme magasinet med noen få endringer om smartmålere, Barkåker og det nye mobilnettet 5G.

Så hvordan kan vi stole på Tønsberg kommune og Skagerak Energi når de går god for svært så sterk stråling fra WiFi i barnehager og skoler og kraftig mikrobølgestråling fra smartmålere i egne boliger?

 

Svaret er entydig, det finnes ingen grunn til tillit hvis man fortsatt ønsker å holde seg frisk.

Det som har skjedd de siste 30 årene er at markedskreftene har fått lov til å løpe fritt uten noe egentlig kontroll. Dette har medført svært uheldige stråleverdier som er kontrollert av industrien selv.

Sånn skal det ikke være, folk og helse må komme før teknologiske nyvinninger. All ny teknologi er ikke nødvendigvis god teknologi.Bie død2

Hvilken betydning dette kan ha på miljøet ser ut til å være enorme, spesielt når man ser dette i lys av insektenes store forsvinningsnummer.

Akkurat som om denne strålingen vi har rundt oss i miljøet vårt i dag ikke er nok, kommer altså det nye mobilnettet 5G til Telenor som skal være enda mer effektivt enn all andre trådløse nett som vi har hatt frem til i dag. Det skal vist være så raskt at man kan laste ned en spillefilm på 1 sekund.

Folk vil tydeligvis forføres av denne trådløse digitaliseringen av hjemmene sine og i samfunnet ellers, og svært få ønsker å høre på konsekvensene, på tross av kreft, andre sykdommer og plager.

Sånn skal det bare ikke være!

Så derfor håper undertegnede på at enda flere våkner opp og tar ansvar.

Odd-Erik B

 

Kampen er ikke over før den er vunnet!

 

Odd-Erik Helgesen

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s